View Our Full Menu

TopSushi Party Platter Menu

 • Veggie Maki Assortments (54 pcs)
  39.95
  2 Avocado Roll, 2 Avocado Cucumber Roll, 2 Yasai Roll, 2 Oshinko Roll, I Ume Shiso Roll
 • California Maki (54 pcs)
  39.95
  9 California Roll
 • Regular Maki Assortments (54 pcs)  
  45.95
  1 Tuna Roll, 1 Salmon Roll, 2 California Roll, 2 Philadelphia Roll, 1 Manhattan Roll, 1 Spicy Tuna Roll, 1 Spicy Shrimp Roll
 • Special Maki Roll (56 pcs)  
  69.95
  1 Rock & Roll Maki, 1 Dragon Roll, 1 Red Dragon Roll, 1 White Dragon Roll, 1 White Dragon Roll, 1 Spider Crab Roll, 1 Spider Shrimp Roll, 1 Rainbow Roll, 1 Lobster Roll
 • Sushi and Maki Combo (50 pcs) 
  79.95
  6 Tuna Sushi, 6 Salmon Sushi, 6 Yellowtail Sushi, 4 Eel Sushi, 2 Octopus Sushi, 4 Shrimp Sushi, 2 White Fish Sushi, 1 Tuna Cucumber Roll, 1 Salmon Avocado Roll, 1 Dragon Roll
 • Sushi Assortments (Nigiri) (50 pcs) 
  99.95
  10 Tuna Sushi, 10 Salmon Sushi, 5 Yellowtail Sushi, 5 Shrimp Sushi, 5 Eel Sushi, 5 White Tuna Sushi, 4 White Fish Sushi, 2 Octopus Sushi, 2 Tobiko Sushi, 2 Ikura Sushi
 • Sashimi Assortments (50 pcs) 
  109.95
  10 Tuna Sashimi, 10 Salmon Sashimi, 10 Yellowtail Sashimi, 5 Octopus Sashimi, 5 Eel Sashimi, 5 White Fish Sashimi, 5 White Tuna Sashimi
 • Sushi and Sashimi Combo (50 pcs) 
  109.95
  5 Tuna Sushi, 5 Saslmon Sushi, 5 Yellowtail Sushi, 5 White Fish Sushi, 5 Eel Sushi, 5 Tuna Sashimi, 5 Salmon Sashini, , 5 Yellowtail Sashimi, 5 White Tuna Sashimi, 5 Octopus Sashimi